Contributie

CONTRIBUTIEREGLEMENT

maart 2020

Algemeen

Een lid is ingeschreven voor één lesonderdeel en betaalt hiervoor contributie. Een overzicht van de basisbedragen vindt u hier.

Wanneer er verschillende lessen gevolgd willen worden, dient er voor elk lesonderdeel apart contributie betaald te worden (zie ook de contributie-korting). Indien een groep extra training krijgt, om bijvoorbeeld het wedstrijdniveau te verhogen, zal voor dit uur extra contributie in rekening worden gebracht.

De contributie wordt vooraf per kwartaal automatisch geïncasseerd en wordt rond de 15e van de maanden januari, april, juli en oktober van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u via uw bank opdracht te geven het bedrag terug te storten op uw rekening (meer informatie bij uw bank).

De contributie is inclusief ongevallenverzekering via de collectieve verzekering van de Stichting GO Learns to Move. De polisvoorwaarden vindt u hier.

Contributie-korting
* Familiekorting geldt bij contributie-inning van dezelfde bankrekening
– bij 2 gezinsleden is de familiekorting € 6,- per kwartaal over het gehele contributiebedrag.
– bij 3 gezinsleden is de familiekorting € 9,- per kwartaal over het gehele contributiebedrag.
– bij 4 gezinsleden is de familiekorting € 12,- per kwartaal over het gehele contributiebedrag.

* Trainingskorting: bij deelname aan meerdere lessen geldt een korting van 25% over het totaal van alle lessen.

Aanmelden als nieuw lid
Informatie over de les die u wilt volgen kunt u verkrijgen bij de leiding. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een gratis proefles.
Nieuwe leden betalen vanaf de maand waarin men lid is geworden de contributie.

Voor de inschrijving van personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers nodig. U wordt geacht kennis te hebben genomen van ons privacybeleid.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Opzeggen lidmaatschap
Afmelden als lid kan uitsluitend aan het eind van een kalenderkwartaal en dient per mail bij de ledenadministratie te worden gedaan via  info@okk-sport.nl.
De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de aanvang van een nieuw kalenderkwartaal gedaan te worden. Voor peuters geldt een speciale regeling (zie onder).

Van Peuter naar Kleuter
Omdat in de praktijk gebleken is dat voor peuters de overgang naar de basisschool erg groot is, bieden we de mogelijkheid om zonder betaling van contributie uw kind een “Time Out” van 3 maanden te laten nemen.
Voor de peuters geldt een opzegtermijn van 1 maand gedurende het hele jaar.

Strippenkaart
Oud O.K.K. leden, die gedurende langere tijd lid geweest zijn en nu slechts een enkele keer de lessen volgen, kunnen gebruik maken van een strippenkaart. Deze strippenkaart geeft de mogelijkheid om 5 x een les te volgen en kost € 26,50. De kaart is verkrijgbaar bij de ledenadministratie en zal per keer door de leider van de bezochte les worden afgetekend.

Kindpakket Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. En dat alle kinderen lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket Goeree-Overflakkee. Klik hier voor meer informatie.