Reglement

CONTRIBUTIEREGLEMENT

December 2023

Algemeen

Een lid is ingeschreven voor één lesonderdeel en betaalt hiervoor contributie. Een overzicht van de basisbedragen vindt u hier.

Wanneer er verschillende lessen gevolgd willen worden, dient er voor elk lesonderdeel apart contributie betaald te worden (zie ook de contributie-korting). Indien een groep extra training krijgt, om bijvoorbeeld het wedstrijdniveau te verhogen, zal voor dit uur extra contributie in rekening worden gebracht.

De contributie wordt vooraf per maand automatisch geïncasseerd en wordt rond de 25e van iedere maand van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u via uw bank opdracht te geven het bedrag terug te storten op uw rekening (meer informatie bij uw bank).

De contributie is inclusief ongevallenverzekering via de collectieve verzekering van de Stichting GO Learns to Move. De polisvoorwaarden vindt u hier.

Aanmelden als nieuw lid
Informatie over de les die u wilt volgen kunt u verkrijgen bij de leiding. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een gratis proefles.
Nieuwe leden betalen vanaf de maand waarin men lid is geworden de contributie.

Voor de inschrijving van personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers nodig. U wordt geacht kennis te hebben genomen van ons privacybeleid.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Opzeggen lidmaatschap
Afmelden als lid kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie via  info@okk-sport.nl.
De opzegging wordt per einde maand verwerkt, bijvoorbeeld u betaald voor de maand Maart en zegt op 10 Maart op, er word geen geld teruggestort en u word per 31 Maart uitgeschreven en betaald uiteraard niet voor April.

Kindpakket Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. En dat alle kinderen lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket Goeree-Overflakkee. Klik hier voor meer informatie.